Van Angst naar Liefde in de praktijk

Niets is wat het lijkt.

Bekijk eerst de video en lees dan de onderstaande tekst:

Het is niet omdat mensen om ons heen relaties hebben, dat ze werkelijke liefdesrelaties met henzelf en hun partner hebben. Als we werkelijke liefde willen ervaren, moeten we eerst ons werkelijke Zelf graag leren zien en voelen voor we echte liefde kunnen geven en ontvangen in vrijheid. Als we geen complete liefde in onszelf leren voelen, creëren we bij iedere relatie automatisch angst, dat deze schijnbare liefde zou weggaan uit ons leven. Pas als we ons helemaal ALLEEN goed leren VOELEN (door de pratkijk-oefeningen iedere dag toe te passen) met onszelf, kunnen we ervaren dat we zelf liefde zijn. Zoniet worden partners twee bedelaars van liefde bij elkaar zonder zelf echte liefde te kennen. Iemand die complete liefde in zich ervaart en dat overal met zich meeneemt, ongeacht in welk verhaal hij/zij zich bevindt, is niet meer in NOOD om een relatie te MOETEN hebben. En wat je loslaat, komt naar je toe. Van zodra je het niet meer NODIG hebt, en liefde GEEFT zonder het terug te verplichten (omdat je ‘in’ jezelf herbront), word je een magneet van liefde.
Het geconditioneerde leven dient om ons te frustreren tot burnout, depressie enz. als gevolg, totdat we begrijpen met ons verstand dat deze vervang-werkelijkheid ons nooit compleet kan dienen en dus totdat we ook met ons gevoel deze wensen los te laten. Het is logisch dat we angst hebben om deze schijn-vervang-realiteit (die we DENKEN te zijn geworden) los te laten omdat we heel ons leven erop hebben gebouwd. Maar het loslaten van deze schijn-werkelijkheid geeft je toegang tot complete voldoening, werkelijk gevoel van EIGENwaarde (onafhankelijk van wat anderen oordelen) en ware onvoorwaardelijke liefde(srelaties) voor in de plaats.
Ook al lijken de mensen om ons heen gelukkige relaties te hebben en hun leven op wieltjes te hebben (bewijzend op Facebook…), is het merendeel enkel tevreden totdat de wederzijdse verplichtingen of afleidingen gelden om de vervang-realteit in stand te houden. Zo is iemand waarbij het (de schijn-vervangrealiteit) niet zo vlot loopt, schijnbaar verder weg van complete voldoening en succes, maar in werkelijkheid des te dichter bij het loslaten van deze schijn-vervanger en dichter bij zijn ware zelf (Zelfwaardering), werkelijke liefde en succes vanuit plezier ipv uit bewijsdrang.
Ook al heb je nog angst of voel je depressieve gevoelens, je weet nu wat te DOEN en weet dat je veel dichter bij je ware zelf(waarde) en ware liefde bent dan wanneer jouw schijn-vervangrealiteit schijnbaar nog op wieltjes zou lopen. Spiegel je dus niet meer aan de mensen rondom jou, maar kom tot jezelf en de rest zal vanzelf volgen.
Veel succes om een voorbeeld en inspiratie te zijn van iemand die z’n vervangrealiteit loslaat, zichzelf en z’n werkelijke onafhankelijke eigenwaarde en liefde voelt (door de oefeningen iedere dag te doen en het gevoel heel de dag met je mee te nemen) en overal met zich meeneemt en deelt.