“Enkel wanneer we de werkelijke oorzaak (wortel) kennen van een probleem,
kunnen we de werkelijke oorzaak, tezamen met de symptomen oplossen
voor eens en voor altijd.”

Tom Nuyens

[text_block style=”style_1.png” align=”left”]
Ik heb via de harde weg geleerd dat bevrijding van onze angsten, minderwaardigheid, eenzaamheid, pijn, onrust, afhankelijkheid, disfunctionele relaties en dis-eases, niet te vinden is via het creëren van een glanzend masker van succes aan de buitenkant, zelfs niet via het glanzende masker van wereld succes dat ik creëerde,
maar door 180° te keren en de wortel van al onze issues aan te pakken.

Wat ik geleerd heb tijdens mijn obsessie om niet meer uitgelachen te worden toen ik heel mager was, en na heel bewust te worden van gezondheid na het overleven van een levensbedreigende ziekte, is dat onze optimale fysieke gezondheid ook niet te vinden is in wat ons via onze vertrouwde media-kanalen wordt verteld.

De geweldige extra die we krijgen, wanneer we de wortel van alle onze angsten, minderwaardigheid, eenzaamheid, onrust, pijn, afhankelijkheid, schaarste en dis-ease oplossen,
is dat het tegelijk de deur opent om onze unieke authentieke functie te ont-dekken, van waaruit het creëren van financiële vrijheid en overvloed een logisch en natuurlijk gevolg is.

Omdat ik dankbaar ben om een levensbedreigende ziekte overleefd te hebben, wil ik bijdragen aan het leven. Het is mijn missie om zoveel mogelijk mensen te helpen, die ook vrij en ten volle geleefd willen hebben voor het einde van hun leven, zodat zij het zelf ook kunnen ‘ervaren’.

Ben jij niet moe van ‘oppervlakkige’ oplossingen die nooit blijven werken?

Deze reis om te helen, te bevrijden, te ont-dekken en onszelf te lanceren, niet aan de oppervlakte, maar vanaf de diepe wortel, tot en met elk symptoom, is de meest waardevolle reis die we ooit kunnen maken.
Deze reis is zoveel waardevoller en mooier dan de prachtigste resorts die ik over heel de wereld heb mogen beleven of vrijer dan met een privé-jet naar mijn job te vliegen toen ik 19 was.

Ik ben klaar wanneer jij er klaar voor bent.

Geniet van jouw bevrijdingsproces![/text_block]

Ik waardeer jouw privacy dus ik zal je geen spam sturen.