1 plan voorbij alle angst, pijn en dis-ease

4 GRATIS VIDEO' S

Hoe Onmiddellijk voorbij het symptoom Angst

Praktische tool die je onmiddellijk voorbij elke immuun verzwakkende symptoom angst brengt (die je kan gebruiken onderweg om ook de wortel schoon te wassen)
(wetenschappelijk onderbouwd)

Bewijs dat jij al jouw angsten, pijn en dis-ease kan oplossen vanaf de wortel t.e.m. het symptoom

Controversieel visueel bewijs dat elk van ons zich helemaal kan schoonwassen   van al onze angsten, stress,  eenzaamheid, minderwaardigheid, onopgeloste pijn, verslavende afleidingen, schuldgevoel,..,dis-eases
vanaf de wortel t.e.m. elk symptoom.

Hoe jouw immuniteit versterken

Praktische tools om je immuniteit natuurlijk te versterken
(wetenschappelijk onderbouwd: epigenetica)

Overzicht van alle stappen naar onafhankelijke bevrijding 
Van 'Lijden' naar 'Onafhankelijk compleet krachtige en voldane Leider'

Overzicht van alle stappen, voorgesteld aan de hand van een praktisch programma om alle stappen in jouw realiteit te gaan beleven.

GETUIGENISSEN

BEVRIJD JEZELF
VANAF DE WORTEL
T.E.M ELK SYMPTOOM


"Enkel wanneer we de werkelijke oorzaak (wortel) kennen van een probleem,
kunnen we de werkelijke oorzaak,
 tezamen met de symptomen oplossen
voor eens en voor altijd."

Door Tom Nuyens

Tom Nuyens

Oprichter en Coach
Awake-Academy.Com

Er zijn drie grote momenten geweest die mij volledig hebben wakker geschud van dat wat ons allemaal wordt aangeleerd en we ook geloven, vaak bijna het omgekeerde van waar is.

1. Op 8-jarige leeftijd overleefde ik een levensbedreigende hersenvliesontsteking (1984), 2. op 12-jarige leeftijd werd ik zwaar uitgelachen omdat ik heel erg mager (1988) was en 3. op 19 jarige leeftijd 
creëerde ik wereld succes na het winnen van de eerste mister world verkiezing (1996).

Van wat heeft die mij nu wakker geschud?

Ten eerste lag ik als 8-jarige heel angstig, eenzaam en alleen zonder ouders of zussen in quarantaine. Op een gegeven moment was ik zo uitgeput dat ik zelfs geen energie meer had om op mijn angsten in te gaan. Mijn eerste wakker-schud-moment was dat mijn angst en eenzaamheid overging in een heel warm, rustig en compleet voldaan gevoel, onafhankelijk van mijn omstandigheden.
Dus mijn eerste wakker-schud-moment liet mij ervaren dat we onafhankelijk van onze uiterlijke omstandigheden ons innerlijk compleet warm, rustig en voldaan kunnen voelen. Toen ik uiteindelijk de ziekte overleefde, leerde ik uit eigen ervaring dat de cliché 'dat onze gezondheid onze grootste rijkdom is', wél waar is ;-). Mijn obsessie in studie en wetenschap voor de wortel van ziekte-preventie en ziekte-remissie was toen geboren (eerder dan voor de conventionele ziekte-symptoom bedekking-aanpak met bijvoorbeeld medicatie).

Ten tweede werd ik op 12-jarige leeftijd uitgelachen omdat ik heel mager werd na een groeispurt. Toen begon ik een gevoel van minderwaardigheid, angsten en eenzaamheid op te bouwen. Ik deed allerlei pogingen om mijn mager te zijn te bedekken, met telkens de angst ontmaskerd te zullen worden. Bijvoorbeeld door verschillende lagen broeken over elkaar aan te doen (totdat ik op de bus naar school ontmaskerd en weer uitgelachen werd dat er een broek onder mijn jeansbroek onder uitstak). Nadien leerde ik alles over fitness en voeding om groter te worden als compensatie om maar niet meer uitgelachen te zullen worden.
Om mijn leegte, eenzaamheid, frustraties, angsten en minderwaardigheid op te vullen, zocht ik naar opvulling in overdreven veel chocolade te eten, met heel mijn lichaam vaak onder de galbulten als resultaat. Ik was er ook vaak letterlijk ziek van.

Herken jij dat ook dat je vlucht in bezig zijn of in ongezond eten, om maar niet de onrust of leegte te moeten voelen wanneer je ermee stopt?


Om een lang verhaal kort te maken, werd ik als alternatief van vakantiewerk in de jury van de eerste Mister Belgium opgemerkt, werd totaal verrast door de overwinning en totaal overdonderd toen ik nadien de eerste Mister World verkiezing won. Van toen af ervoer ik wereld-succes, woonde in NY, Miami, vloog naar jobs met privé jet, had de vriendin die bij het uiterlijke plaatje paste, reisde naar de meest exclusieve locaties, verdiende soms 15.000 $ in 1 uur.

Nu wat maakt dit nu tot een wakker maker die het omgekeerde deed ervaren van wat ons wordt aangeleerd?

Wel telkens na die korte shots van succes-voldoening, gaf zelfs wereld-succes helemaal geen compleet voldaan gevoel zoals ons allemaal wordt aangeleerd. Ik ervoer dat het succes waarnaar we allemaal zo jachtig naar op zoek zijn en geloven dat dat ons bevrijding zal geven, mij helemaal niet bevrijde van mijn eenzaamheid, van mijn angsten, van mijn gevoel van minderwaardigheid en eenzaamheid. Het enige dat dat succes deed, was een gouden laagje schilderen voor de buitenwereld over mijn innerlijk gevoel van leegte.

Herken jij dat ook: dat je misschien wel succes creëert of dingen bereikt of de nieuwe relatie aangaat, maar dat het altijd gevolgd wordt door een leegte, er altijd iets blijft ontbreken en dat dat gevoel nooit echt weggaat?

Dat je die leegte, die angsten, dat gevoel van eenzaamheid of minderwaardigheid, probeert te bedekken met voort-durend bezig zijn (met je telefoon, internet, werken, eten, relatie,...) bijvoorbeeld?

Vermoeiend he.

Het feit dat mijn opties om mijn innerlijke onrust verder te kunnen bedekken onder een pleister, op waren, want ik had zelfs de 'wereld-succes-pleister' behaald en zelfs die werkte niet.

Het feit dat ik mijn innerlijke issues niet meer kon bedekken met succes of voortdurend bezig zijn, was een van mijn grootste wake-up-calls, maar zorgde ervoor dat ik crashte, ik kreeg een depressie en burn-out tegelijk.

Maar ik wilde het niet opgeven omdat ik zo dankbaar was voor de tweede kans om te leven die ik had gekregen bij het overleven van mijn levensbedreigende ziekte.

Daarom maakte ik uiteindelijk een 180° bocht, naar binnen toe, op zoek naar een manier om mij eindelijk te bevrijden van mijn innerlijke angsten, eenzaamheid, onrust, stress, minderwaardigheid, verslavende afleidingen en daaruit volgende dis-eases. (1998). 

Eerst leerde ik alles over psychologie en filosofie.

Daarna heb ik op Televisie een debat gevoerd met een professor psychologie uit Gent, die de stelling innam dat wanneer iets emotioneel pijn doet, dat we moeten stoppen met het te herhalen, wat blijk geeft dat conventionele psychologie geen antwoord biedt op het volledig schoonwassen van de wortel of werkelijke oorzaak van alle pijn.

Daarom wilde ik dieper gaan dan psychologie en volgde ik de beste spirituele cursussen, die voor mij allemaal concrete stappen ontbraken en zweverig de verbinding met het creëren van het concrete aardse leven waarvoor we geboren zijn misten.

Omdat dit dus ook geen oplossing bood, volgde ik nadien de beste succes-cursussen wereldwijd, die zich allemaal baseerden op denk-trucjes, nieuwe geloofssystemen of nieuwe hypes aan te leren kopiëren  om een gouden laagje van succes over je leven te leren schilderen.
Ik had zelf wereld succes gecreëerd op mijn 19de en was van 1 ding zeker: dat zelfs een dikke gouden laag van uiterlijke succes, je niet bevrijd van je innerlijke issues.
En denk-trucjes of leren vasthouden aan nieuwe geloofssystemen werkten helemaal niet, want ik wilde me niet vrij 'bedenken' of opnieuw mij moeten gaan vasthouden aan nieuwe systemen, maar mij des te meer mij helemaal vrij leren 'voelen'.


Dan na nog eens 7 jaren strugglen, de wereld rondtrekken op zoek naar antwoorden, alles toepassen op mijn eigen leven, want ik wilde zelf 'voelen' hoe het voelt je helemaal te bevrijden, werd mijn geduld meer dan rijkelijk beloond:

ik vond een simpel-toepasbare manier hoe we ons allemaal, zonder uitzondering, helemaal kunnen schoonwassen van alle verzwakkende onopgeloste pijn, angst, eenzaamheid, stress, verslavende afleidingen en dis-eases!

En het mooie is dat deze schoonwassing, want zo voelt het ook echt, dat dat kan zonder onze issues terug te moeten voelen, zonder deze verder te onderdrukken met afleidingen of medicatie en zonder enige vorm van overweldiging: enkel de issues vanaf de wortel schoonwassen is voldoende.


En weet je wat een geweldige extra is die ik heb ont-dekt?

Dat wanneer we ons vanaf de wortel van onze troebele innerlijke realiteit 
leren schoonwassen, onafhankelijke van onze uiterlijke omstandigheden, dat opeens glashelder wordt wie we écht onafhankelijk compleet voldaan zijn en wat we echt authentiek willen gaan creëren en beleven in het leven.
Deze onafhankelijke voldoening en zelf-ont-dekking doet ons bijna als vanzelf diep succes ervaren, maar dan niet aan de oppervlakte, maar van binnen helemaal naar buiten, wat in de verste verte niet te vergelijken met een gouden laagje van wereldsucces.


Na het overleven van een levensbedreigende ziekte,
en mijn obsessie voor wetenschap m.b.t. de wortel van geestelijke, maar vooral ook fysische ziekte preventie en ziekte remissie
(in plaats van de conventionele symptoom bedekking-aanpak met medicatie)
ont-dekte ik dat ook de meeste fysische health claims bijna omgekeerd waar zijn: zelfs dat door de conventionele fitness en voedingsclaims strikt te volgen, mijn uiterlijke gespierd lichaam dat er toen uiterlijk gezond uitzag, juist ontsteking en ziekte aan het promoten was.

Uit meetbaar zelf-onderzoek, hand in hand met de studie van het beste van wat we van onze voorouders geërfd hebben, tezamen met  de wetenschappelijke-bio-hack studies die ik deed, is mijn lichaam nu sterker, gespierder, zonder ontstekingen, moet niet meer geopereerd worden, met zonder veel moeite,
dan toen ik de conventionele claims strict en met heel veel moeite volgde, en heb ik mijn lichaamsleeftijd (28j), meetbaar meer dan 16 jaar verjongd t.o.v. mijn kalender-leeftijd (44j).


Dus samengevat: soms worden we gedwongen te stoppen met bezig zijn, om in te zien dat onze uiterlijke jacht naar pleisters of afleidingen ons nooit het gevoel van innerlijke vrijheid en complete voldoening kan brengen of nooit het leven brengt waarvoor we geboren zijn.

Deze stop (door burn-out, depressie, quarantaine, relatie-breuk, eenzaamheid,...) lijkt een zware tegenslag of falen op het moment zelf, maar is eigenlijk een van de grootste verborgen geschenken of tickets voor de mooiste reis naar de bestemming van innerlijke bevrijding en complete onafhankelijke voldoening.

Omdat ik dankbaar ben om een levensbedreigende ziekte overleefd te hebben, wil ik bijdragen aan het leven. Het is mijn missie om zoveel mogelijk mensen te helpen, die ook vrij en ten volle geleefd willen hebben voor het einde van hun leven, deze 180° richting te helpen maken, zodat zij het zelf ook kunnen 'ervaren'.

Ben jij niet moe van 'oppervlakkige' oplossingen of pleisters die nooit blijven werken?

Deze reis om zowel geestelijke als fysisch te helen, te bevrijden, te ont-dekken en onszelf te lanceren, niet aan de oppervlakte, maar vanaf de diepe wortel, tot en met elk symptoom, is de meest waardevolle reis die ik ooit gemaakt heb.

De reis impliceert het schoonwassen van de wortel van alle troebele donkerte in onze geest en lichaam, totdat enkel het gevoel van complete onafhankelijke kracht,  voldoening en sterk lichaam en sterke immuniteit overblijft te 'voelen' en te 'ervaren'.

Dit schoonwassen ont-dekt wie jij werkelijk authentiek bent en wat jouw echte functie is in dit leven (wat ik 'innerlijke diamand' noem). 

Deze reis is zoveel waardevoller en mooier dan een uiterlijk gouden laagje of dan de prachtigste resorts die ik over heel de wereld heb mogen beleven of vrijer dan met een privé-jet naar mijn job te vliegen toen ik 19 was.

Ik ben klaar om samen met jou deze reis te maken, wanneer jij er klaar voor bent.

Geniet van de reis en jouw complete bevrijdingsproces!

BEVRIJD JEZELF
VANAF DE WORTEL
T.E.M ELK SYMPTOOM

50% Complete

Where should I send your checklist?

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close